Die Afrikaner Boer van Suid-Afrika

Opinie:
Deur: Snyman Rijkloff
11 Februarie 2019

Die Afrikaner is ‘n idee.

Die Afrikaner is nie ‘n politieke party of ‘n kerk denominasie nie.

Dit is die idee, en die geloof dat ons as blanke, Afrikaans sprekende mense, die reg het om in vryheid en in vrede, binne die grense van die Republiek van Suid-Afrika kan woon.

Dit is die idee dat ons sonder vrees en sonder geweld in ons midde, Europese standaarde kan handhaaf, deur te bou en te werk aan dit wat vir ons belangrik is. Dat ons, ons kinders kan groot maak met Christelike waardes, en ‘n gelyke en goeie toekoms aan elkeen kan verseker.

Dit is die idee en geloof dat ons wat vandag in hierdie land woon, nie verantwoordelik gehou kan word vir ons voorvaarders se dade nie (reg of verkeerd,) en dat geen aantyging teen ons, hetsy van die regerende party of van die Afrikaner se vyand, of van die liberale internasionale wêreld daar buite teen ons sal staan nie.

Dit is die idee dat ons nie vir enige mens in hierdie land omverskoning hoef te vra vir wie ons is, ons velkleur, ons taal, ons geloof, ons kultuur, of ons tradisie nie.

Dit is die idee dat ons en ons kinders wel ‘n toekoms in hierdie baie mooi land het, en dat ons nie oor ons gaan laat loop nie. Nie in die werksplek nie, nie op die plase nie, nie in die skole of in die universiteite nie, en verseker nie binne in ons huise nie.

In en deur hierdie idee en geloof, besef ons dat soos in baie ander plekke in die wêreld, en ook in ons eie geskiedenis, ons ‘n werklike vyand het wat ons nie moet onderskat nie.

Hierdie vyand wil ons as Afrikaner blanke mense, dood hê. Hierdie vyand wil ons plase van ons af weg neem, ons ou mense en kinders vermoor, en elke blanke of dood of uit die land uit hê.

Die Afrikaner is dan inderdaad meer as ‘n idee.

Dit is ‘n geloof en oortuiging, dat ons in die volheid van ons bestaan, ons sorg en ons beskerming, teen volle, afhanklik van ons God is. Dat dit juis Hy is wat toegelaat het, dat ‘n ander nasie oor ons heers, maar dat dit ook Hy is, wie vir ons oorwinning in elke aspek van ons lewens gee, individueel, so wel as vir die gesamentlike volk. 

Dit is die geloof en oortuiging dat, as ons, ons self bekeer en weg draai van ons sonde af, en na Hom toe terug keer, Hy ons sal red van ‘n groot verderf en ondergang.

Dit is die geloof dat as ons op ons knieë voor ons God buig, die God van Abraham Isak en Jakob, die God van Israel, die Alpha en die Omega, sal Hy ons red tot eer en verheerliking van sy naam.

Ons is dan nie meer vasgevang in die onkunde en foute van vroeër tye nie.  Ons is nie meer die nuwe generasie wat die leuens en die propaganda van die regering en die media glo nie. Ons is nie meer onder die juk van politiek, misdaad, en regstellende-aksie nie.

Ons is seuns en dogters van die Allerhoogste.

Ons sal bou en werk en veg vir ons land, ons volk en ons toekoms.

Ons is die Boere. Ware Afrikaner Boere. 

Alle nuwe blog posts gepubliseer word nou op ons Telegram kanaal geplaas. Sluit aan!

En om nie posts te mis nie sluit HIER aan by ons nuusbrief! (Ons gooi jou nie dood met gemors nie net kwaliteit materiaal.)

En moet natuurlik nie FACEBOOK en TWITTER vergeet nie...

En meer op INSTAGRAM!