Want ‘n boer is ‘n boer. En min dinge gaan dit verander.

Wit en swart in Suid-Afrika

Wit en swart in Suid-Afrika

Wit en swart in Suid-Afrika Opinie:Deur: Snyman Rijkloff2 Augustus 2019 Ons is blanke mense van Europese afkoms. Ons het Europese waardes en ons strewe na vrede, goedheid en die voortuitgang van die mensdom.   So ook sien ons vandag ‘n nasie (of nasies) van ‘n...

Die Afrikaner

Die Afrikaner

Die Afrikaner is ‘n idee.
Die Afrikaner is nie ‘n politiese party of ‘n kerk denominasie nie.
Dit is die idee en die geloof dat ons as blanke Afrikaans sprekende mense die reg het om in vryheid en in vrede binne die grense van die Republiek van Suid-Afrika kan woon.

Interessante tye in Suid Afrika

Interessante tye in Suid Afrika

Voor hierdie generasie het die Engelse ons Boerevolk groot skade aangedoen maar die Here ons God het dit alles vir goed gebruik. Ons is gedwing om nie in die gemak van ons mooi Kaapse plase te bly nie maar eerder die nuwe binneland te gaan verken.